BAT donirao vrednu opremu za radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom

Najveći britanski investitor u Srbiji kompanija British American Tobacco (BAT), na inicijativu Ugovorne okružne privredne komore Pirot (UOPKP), donirao je preduzeću „Piroteks Triko“ u Pirotu koja se bavi integracijom osoba sa invaliditetom u četiri opštine Pirotskog okruga, interaktivnu tablu – iBoard, za opremanje kabineta namenjenog sprovođenju profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja ovih osoba.

Reč o vrednoj tehnološkoj opremi koju je kompanija British American Tobacco obezbedila kako bi jedinom preduzeću koje se bavi ovom vrstom osposobljavanja invalidnih lica na teritoriji čitavog okruga omogućila izvođenje teorijske i praktične nastave u cilju prekvalifikacije, dokvalifikacije i socijalne integracije osoba sa  invaliditetom.

Tom prilikom je svečano otvoren i Centar za obuke za profesionalnu rehabilitaciju i radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom u prostorijama preduzeća „Pirotex triko“, a direktorka Marija Milošević Simonović uručila je zahvalnice predstavnicima BAT za vrednu donaciju i predsedniku UOPKP, dr Draganu Kostiću, za podršku ovoj akciji na lokalnom nivou.

„Izuzetno nam je drago što smo na ovaj način doprineli unapređenju inkluzije osoba sa invaliditetom, njihovog zapošljavanja i profesionalnog razvoja, jer je to bitan korak ka opštem društvenom, kulturnom i ekonomskom razvoju. Angažovanje u njihovoj socijalizaciji u svim oblastima života, kao i stimulisanje uključivanja na tržište rada zadatak je i nas, društveno odgovornih kompanija“, izjavio je menadžer za odnose sa državnim organima Dragan Penezić.

Penezić je najavio da će kompanija BAT i ubuduće nastaviti da pomaže kako pojedincima, tako i preduzećima, kroz projekte usmerene na podizanje svesti o značaju društvene odgovornosti, kao i jačanju kapaciteta lokalnih zajednica i društva u celini.

Preduzeće „Piroteks Triko“ ima 30 zaposlenih od kojih su 70 odsto lica sa invaliditetom i jedina je kompanija akreditovana od nadležnih institucija na teritoriji Pirotskog okruga koja se bavi profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom.