Bela Palanka druga opština u Srbiji koja je izradila program razvoja turizma

Bela Palanka druga opština u Srbiji koja je izradila program razvoja turizma
Podeli:

Bela Palanka je druga opština u Srbiji koja je izradila četvorogodišnji Program razvoja turizma, koji je usklađen sa nacionalnim i evropskim strateškim dokumentima, što će ovoj opštini omogućiti otvorena vrata kod nadležnog ministarstva i fondova EU.

Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka, na prezentaciji Programa razvoja turizma izrazio je zadovoljstvo što je baš ova opština među prvima prepoznala značaj donošenja ovog dokumenta.

’’U prethodnom periodu puno smo uložili u razvoj ove privredne grane jer smo prepoznali turizam kao važni pokretač ekonomskog razvoja. Imamo potencijala za razvoj turizma, a da se naš dosadašnji rad isplatio u prilog govori činjenica da je manifestaciju ’’Dani banice’’ ove godine posetilo više od 25 hiljada turista i da je ostvaren prihod od oko 600 hiljada evra“, istakao je Miljković.

Direktor konsultantske firme koja je izradila program “Savetnik u turizmu” Branko Krasojević kaže da izradom ovog programa Bela Palanka postaje konkurentna u odnosu na druga mesta u Srbiji.

“Ova opština svoj razvoj turizma može da bazira na poljoprivredi, zaštićenim dobrima poput Stare i Suve planine, nematerijalnoj i materijalnoj kulturnoj baštini ali i ljudima“, dodao je Krasojević.

Prezentacija Programa razvoja turizma Bele Palanke od 2017. do 2021. godine održana je u prisustvu predstavnika lokalne samouprave, Turističke organizacije Bele Palanke, direktora ustanova, udruženja i ostalih koji su bili uključeni u realizaciju ovog programa.

????????????????????????????????????

Na održanom sastanku zaključeno je da ne postoji oblast koja se ne može povezati sa turizmom,  jer će razvoj turizma direktno usloviti i razvoj ostalih privrednih grana, poput poljoprivrede, preduzetništva ali istovremeno i poboljšati životni standard svih građana, što će opštinu Bela Palanka dugoročno posmatrano izdvojiti iz reda nerazvijenih opština.

Z.Panić

 


Podeli: