Budžet za narednu godinu onakav kakve su mogućnosti

Budžet za narednu godinu onakav kakve su mogućnosti
Podeli:

Prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva vudžeta grada Leskovca za 2018. godinu planiraju se u iznostu od 3 milijarde 975 miliona dinara,  što je realno stanje, mišljenja su gradski oci, a čiji predlog su usvojili danas gradski većnici.

Ono što raduje ekonomiste koji su planirali budžet jeste prognoza da će od poreza na zarade u gradsku kasu biti sliveno 22 miliona više u odnosu na 2017. godinu kao posledica novih zapošljavanja, te je samo po tom osnovu planirani prihod milijardu 122 miliona dinara.

Tričković se nada da će iz uspeti da prenese i preostalih 350 miliona dinara iz gradske kase u narednu godinu

Prihodi od poreza na imovinu planiramo na istom nivou kao i ove godine, dok će firmarina, sa planom od 52 miliona, biti niža u odnosu na 2017-tu. Nenamenski transfer za 2018. godinu planira se u visini od 897 miliona 973 hiljada dinara“, objasnio je šef Odeljenja za finansije Dalibor Tričković.

Interesantno je da u lokalnoj samoupravi očekuju prihode od javnog preduzeća „Dom“, koje godinama grca u dugovanjima i preti mu gašenje, i to u iznosu od 50 miliona na ime zakupa stanova i lokala kojima gazduje ovo preduzeće, ali i dodatnih 85 miliona od „Toplane“ i „Vodovoda“.

Mišljenja smo da su sredstva na prihodnoj strani planirana realno i objektivno, svesni činjenice da grad površine od 1.025 kvadratnih kilometara sa 144 naseljena mesta  i 144.000 stanovnika treba mnogo više sredstava za zadovoljenje potreba. Ovo je slika mogućnosti i finansijskih kapaciteta grada Leskovca“, poručio je Tričković.

Rashodi se po ovom predlogu planiraju u istom iznosu, najviše za troškove zaposlenih u javnom sektoru – čak 26 posto.

Troškovi  kamata i glavnica na račun kredita biće za 50 miliona manji jer, kako je istakao Tričković, jedan od kredita koje grad isplaćuje ističe polovinom naredne godine.

Dragan Marinković


Podeli:
  1. Gde su dugovanja radnicima?Plate? Putni troskovi? Jubilarne nagrade? Pa posle tuzio ovaj, tuzio onaj!

  2. А када ће да буде завршен градски трг који је почео ове године да се гради. Додуше на папиру.

Comments are closed.