Da se više čuje glas naroda

Da se više čuje glas naroda
Podeli:

Za razliku od Preševa i Bujanovca, Medveđa je svetli primer razvijanja dobre praksu donošenja pojednačnih odluka preko javnih rasprava, gde prijavljeni građani mogu da uzmu učešće i na taj način utiču na proces donošenja bitnih odluka, zaklučeno je na skupu u Medveđi.

Vrešena je, naime, prezentacija analize projekta „Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi- problemi, izazovi i preporuke“, koju su sproveli Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) u saradnji sa svojim partnerima na projektu, CRS iz Bujanovca, IHS iz Preševa i udruženje građana „Gornja Jablanica“- GOJA iz Medveđe, pod pokroviteljstvom Evropske Unije.
„Prema ovoj analizi, omladinski aktivizam u Medveđi je na najvišem nivou, pa mladi u odnosu na sve ostale kategorije stanovništva uzimaju najveće učešće kao deo lokalne zajednice u odlučivanju.

Specifičan problem u Medveđi je učešća građana na zborovima zbog razuđenost teritorije

Za razliku od Bujanovca u Preševa, opština Medveđa ima važeći Lokalni akcioni plan za mlade, ali zbog racionalizacije lokalne samouprave ne funkcioniše. Kancelarija za mlade pripojena je LER-u, Savet za mlade postoji, ali ga treba ojačati i aktivirati.

Takođe je konstatovano da je zastupljenost žena i njihovo učešće u odlučivanju u mnogo većem procentu u odnosu na prošlu godinu, kada je vršeno istraživanje“, kazao je Nebojša Jakšić, direktor Udruženja građana „Gornja Jablanica“ iz Medveđe.

Projekat su kroz analizu predstavile Iva Čolović i Emilija Brkić, ispred CeSID -a, i Nebojša Jakšić, direktor udruženja građana „Gornja Jablanica“ iz Medveđe. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje stepena stvarnog građanskog učešća u donošenju političkih odluka u ovim opštinama, sa posebnim fokusom na participaciju omladine, žena i ranjivih grupa u procesima formulisanja, sprovođenja i praćenja lokalnih javnih politika.

Rezultati istraživanja u tom periodu nisu pohvalni za ove tri opštine, ali od tada se mnogo toga unapredilo i poboljšalo, pa je ovo bio osvrt na prošlu godinu do tog perioda. Anketirana su bila lica koja su neposredno uključena u proces odlučivanja: članovi Komisija, Saveta, predstavnici SO, predstavnici organizacija i drugi“, rečeno je na skupu.

Preporuke su da je neophodno unaprediti informisanost građana o radu lokalne samouprave, češća ispitivanja javnog mnjenja o potrebama svojih sugrađana, kao i aktivirati mlade, žene i ranjive grupe da uzmu veće učešće u budućem odlučivanju.

(Kraj)

 


Podeli: