Dve mlade Nišlijke i jedna Leskovčanka su budućnost srpske nauke

Dve mlade Nišlijke i jedna Leskovčanka su budućnost srpske nauke
Podeli:

Tri mlade naučnice, Marija Miljković iz Leskovca i Marija Genčić i Katarina Tomović iz Niša, dobitnice su ovogodišnjih nacionalnih stipendija Za žene u nauci.

One su nagrađene za svoj izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima organometalne hemije, molekularne mikrobiologije i farmaceutske hemije, a stipendije su namenjene naučnim istraživanjima koja će biti sprovedena u Srbiji.

Za stipendije Za žene u nauci mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile

Marija Genčić je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Nišu 2009. godine, sa prosečnom ocenom 9,96, gde je 2015. godine odbranila i doktorsku disertaciju. Dobitnik je više nagrada i priznanja. Stručno se usavršavala u inostranstvu, a autor je i recenzent većeg broja radova objavljenih u međunarodno priznatim naučnim časopisima. Trenutno je zaposlena kao asistent na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.
Marija Miljković je autor 14 naučnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim časopisima. Diplomirala je na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2010. godine, a na istom fakultetu je doktorirala 2016. godine. Od 2013. je zaposlena u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu. Učestvuje na nacionalnim i međunarodnim projektima i dobitnik je više nagrada i priznanja.
Katarina Tomović je 2015. godine diplomirala na Katedri za hemiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, sa prosečnom ocenom 9,98. Dobitnik je Povelje Univerziteta u Nišu i priznanja grada Niša kao najbolji diplomirani student Medicinskog fakulteta u školskoj 2014/15. godini. Student je druge godine doktorskih akademskih studija iz oblasti farmaceutskih nauka na ovom fakultetu i jedan je od najmlađih koautora stručnih radova objavljenih u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima.

Program Nacionalnih stipendija Za žene u nauci u Srbiji, kao deo istoimenog međunarodnog programa, pokrenut je 2010. godine, u partnerstvu Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, i kompanije L’Oréal Balkan.

Od tada se svake godine dodeljuju tri stipendije u vrednosti od po 5.000 EUR, kao vid podrške mladim, talentovanim i posvećenim ženama da unaprede svoj naučno-istraživački rad i podsticaj da nastave da se bave naukom u Srbiji. Do sada je u sklopu ove inicijative nagrađeno 20 naučnica u našoj zemlji, a ukupna vrednost stipendija premašuje 11 miliona dinara.

(Kraj)


Podeli:
  1. Marija Miljkovic iz Cekavice opstina Lebane

  2. Puno srece detetu ali takvi kod nas nemaju perspektive.

Comments are closed.