Grad Vranje pomaže saobraćajnoj policiji opremom od 1,5 milion dinara

Grad Vranje je u 2018. godini obezbedio materijalno-tehničko opremanje saobraćajne policije u vrednosti od 1,5 milion dinara sa radio komunikacionom opremom, multifunkcionalnim aparatima kao i signalno-radnu opremu.

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, istakao je da grad nastoji da obezbedi sigurnost kako svojih sugrađana tako i njihove imovine preduzimajući neophodne mere koje su propisane zakonom.

Kako bi poboljšali uslove sveukupne bezbednosti, grad pored unapređenja saobraćajne infrastrukture kontinuirano pomaže policiji, nabavkom opreme koja je neophodna za njen efikasniji rad. Sredstva su obezbeđena prihodom od naplaćenih saobraćajnih kazni na teritoriji grada„, navodi Milenković.

U 2017. godini, podseća, grad je Policijskoj upravi Vranje donirao i dva vozila, jer sigurnost izvršenja poslova policije garantuje povećanje stanja bezbednosti u gradu.

Agencija za bezbednost saobraćaja, ocenila je  rad  Saveta za bezbednost saobraćaja Grada Vranja kao jedan od najagilnijih u Srbiji.

Ovo nije jedina aktivnost grada na polju poboljšanja saobraćajne bezbednosti svih učesnika. U proteklom periodu, lokalna samouprava uredila je zone oko osnovnih škola postavljanjem fizičke zaštite u vidu ograda kako bi osigurala sigurno kretanje dece. Obnovili smo vertikalnu i horizontalnu signalizaciju pored škola, postavili platforme za zaustavljanje vozila i „ležeće policajce“, a u cilju preventive neželjenih situacija naš rad fokusiran je i na edukaciju najmlađih„, ističe Milenković.

Načelnik Policijske uprave u Vranju Igor Živković, naglašava da je društvena odgovornost lokalne samouprave doprinela da stanje u saobraćaju prošle godine bude povoljnije u odnosu na prethodi period.

Na području grada Vranja u prošloj godini imali smo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za 16 odsto u odnosu na 2016. godinu, a spasili smo četiri života. U 2016. godini broj poginulih lica bio je šest, dok je u 2017. život u saobraćajnoj nesreći izgubilo dva lica„, objašnjava Živković i dodaje da ova već tradicionalna donacija znači ujedno i ulaganje u lokalnu zajednicu.

Sa skokom svih policijskih aktivnosti, kako kaže, zahvaljujući gradu, u 2017. godini otkriveno je 7.800 prekršaja.

Najčešći prekršaj je prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, kao i nepropisno parkiranje. Naša zajednička misija je rad na smanjenje ovakvih prekršaja, saobraćajnih nezgoda i nesreća„, zaključuje Živković.

Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja od ukupnog iznosa naplaćenih kazni, 70 odsto ide u republički budžet, a 30 odsto se sliva u gradsku kasu. Od tog iznosa lokalna samouprava dužna je da 50 odsto usmeri na unapređenje saobraćajne infrastrukture.