HIT: Bora ide u barok

HIT: Bora ide u barok
Podeli:

Gradski park „Šumice“, koji se nalazi u centru Vranja, trebao bi da u narednoj godini dobije novo idejno rešenje po kome će se raditi rekonstrukcija ovog zelenog odmarališta, koje je godinama u lošem stanju.

Prvi korak gradskog rukovodstva ka  tome već je napravljen raspisivanjem javne nabavke za izradu projektnotehničke dokumentaciju za rekonstrukciju gradskog parka.

Konkursnom  dokumentacijom naznačeni su zahtevi da se planiranim radovima treba  voditi računa da novo ruho gradskog parka podseća na parkove iz doba baroka. U tu svrhu  posmatrani prostor treba biti  tretiran i oblikovan kao celina koja se odlikuje jedinstvenim i prepoznatljivim izgledom, koji će ga razlikovati od sadašnjih tipičnih rešenja.

Javni poziv obilije interesantnim zahtevima pa se tako nalaže rekonstrukcija postojećih staza od materijala koji su dovoljno trajni, otporni na habanje, ali i vizuelno zadovoljavajući , sa napomenom obavezne  pažnje da se ne kližu u zimskom periodu.

Nečija poseta glavnom gradu Hrvatske, evidentno je donela inspiraciju, pa je tako predviđena i rekonstrukcija postojeće letnje scene, u delu dečijeg igrališta,  nalik muzičkom paviljonu u Zrinjevačkom parku u Zagrebu .

U pozivu još stoji, “Projektovati fontanu u baroknom stilu ispred spomenika Borisava Stankovića (u centralnom delu fontane može doći u obzir skulptura Koštane  iz mlađih dana u prirodnoj veličini od bronze, s tim da se voda lagano preliva preko tela ).”

Gde je fontana tu su i česme, pa se takođe planira rekonstrukcija postojeće česme u postavljanje više manjih.

Dok rekonstrukcija traje trebalo bi da se restauriraju i konzerviraju postojeći spomenici i biste vranjskih velikana, uz mogućnost da se svi, osim spomenika Bori Stankoviću prebace na adekvatnije mesto u parku.

Propisuje se izgradnja  novog dečijeg igrališta i zamena postojeće metalne ograde oko igrališta živom ogradom, a novi projekat treab da obuhvati i zamenu kompletnog mobilijara,uključujući i kandelabare.

Projektom treba da se predvidi i da se ceo park ogradi zidom i ogradom od kovanog gvožđa sa 5 većih i manjih kapija čime će biti ztovren veiki broj nepredviđenih bočnih ulaza u park.

Zelene površine dodatno obogatiti zelenilom, a prilikom izbora vrsta za sadnju, treba voditi računa da ona bude u skladu sa epohom nastanka samog parka što se odnosi i na samu rekonstrukciju” stoji između ostalog u pozivu.

Konstatacijom da je postojeća  vodovodna infrstruktura  u lošem i dotrajalnom stanju, skreće se i pažnja na projktovanje potpune nove kojom treba da bude obuhvaćen i sistem za navodnjavanje.

Poziv je otvoren još šest dana, a prijave je moguće dostaviti do 13. novembra ,do 12 časova, na adresu grada Vranja.

(Kraj)


Podeli: