Izrada digitalnih katastarskih planova

Podeli:

LESKOVAC – Službenici Katastra nepokretnosti u Leskovcu počeli su da prevode analogne kataloge u digitalnu formu, kojim se omogućava brže i lakše održavanje katastra zemljišta i nekretnina i njihovo objedinjavanje.

Procenjuje se da će taj posao trajati od godine i po do dve godine.

„Po prvi put ćemo dobiti tehnološku mogućnost da površinunagib parcele sračunamo sa apsolutnom tačnošću“, objasnio je šef katastarske službe Slobodan Mladenović.

Prvi katastarski premer u Leskovcu urađen je 1936. godine, a njegovo usklađivanje sa faktičkim stanjem je obavljeno 1958. i 1987. godine, posle avionskog snimanja grada.

Katastar nepokretnosti u Leskovcu pokriva 140 katastarskih opština, od kojih 67 ravničarskih.

 

(Kraj)


Podeli: