Leskovac u borbi protiv nasilja među mladima

Leskovac u borbi protiv nasilja među mladima
Podeli:

Bezbednost dece i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja kod dece biće strateški bezbedonosni prioriteti Leskovca u narednom periodu, zaključeno je na današnjoj sednici gradskog Saveta za bezbenost.

Kroz osam jednomesečnih nastavnih jedinica, Odeljenja kriminalističke i saobraćajne policije i Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije sprovešće edukaciju naših najmlađih sugrađana na temu svih vidova nasilja među mladima, zatim na temu osnova bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara  i tehničko tehnoloških nesreća.

Između ostalog, na poziv Radne grupe za prevenciju kriminala, Savet za bezbednost grada doneo je odluku da se uključi u projekat Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na temu: „ Osnovi bezbednosti dece“ za učenike 4. i 6. razreda svih osnovnih škola na teritoriji grada Leskovca“, ističe  predsednik Saveta za bezbednost grada Milun Dinić.

U okviru aktivnosti radnih grupa Saveta, podržan je predlog pilot projekta Radne grupe za borbu protiv nasilja u porodici na temu: „Prevencija rodno zasnovanog nasilja u partnerskim odnosima mladih“, sa kojim će se konkurisati kod Misije OEBS-a u Srbiji.

Dragan Marinković


Podeli:
  1. Kako da objasnim svom detetu šta pop traži ovde?!

Comments are closed.