U Leskovcu se istražuju naseobine iz srednjeg neolita

U Leskovcu se istražuju naseobine iz srednjeg neolita
Podeli:

Areheolozi Narodnog muzeja u Leskovcu, sa eminentnim domaćim i stranim stručnjacima, vrše istraživanja Leskovačke kotline, a fokus je najstariji period naseljavanja, odnosno, srednji neolit, 6.200-5.700 stare ere.

Istraživanja su počela 28. avgusa i trajaće do 22. septembra. Vrši se sistematsko arheološko rekognosciranje registrovanih lokaliteta i potencijalno otkrivanje novih nalazišta iz perioda mlađeg kamenog doba iz praistorije.

Narodni muzej u Leskovcu je, naime, ove godine nastavio intenzivnu saradnju i realizaciju dogoverenih programa sa: Institutom za savremenu istoriju u Beogradu, Arheološkim institutom Srpske akademije nauka i umetnosti Beograd, Institutom za srpsku kulturu u Leposaviću, Filozofskim fakultetom u Beogradu, Filozofskim fakultetom u Nišu, Narodim muzejem u Nišu, Muzejem Ponišavlja u Pirotu, Muzejem Toplice u Prokuplju i Narodnim muzejem u Vranju.

Takođe, uspostavljena je međunarodna prekogranična saradnja sa muzejima u Krivoj Palanci i Kumanovu iz Republike Makedonije.

Prošle godine je sklopljen Ugovor o poslovnoj tehničkoj saradnji sa Institutom za orijentalnu i evropsku arheologiju iz Beča (OREA) sa Bečke Akademije Nauka, a ove su organizovana zajednička istraživanja sistemska istraživanja Leskovačke kotline koja su u toku.

Ova istraživanja se sprovode u okviru projekta „Pusta reka 2017.“ na čelu sa Institutom za orijentalnu i evropsku arheologiju iz Beča (OREA) sa Bečke Akademije Nauka, na čelu sa dr Barbarom Horejs i međunarodnom ekipom arheologa, geografa i geofizičara, a u saradnji sa Arheološkim Institutom iz Beograda, ispred kojeg je angažovan dr Aleksandar Bulatović i Narodnim muzejem iz Leskovca, odakle je angažovan arheolog Vladimir Stevanović.

Narodni muzej u Leskovcu je u poslednje vreme postao nezaobilazna destinacija domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti istorije, arheologije i turizma.

Pored studijskih poseta profesora iz Kembridža i Oksfoda, ali i zainteresovanosti austrijskih i nemačkih arheologa za saradnju u istraživanju praistorije našeg kraja, Narodni muzej u Leskovcu su krajem aprila posetili i studenti turizmologije sa Geografskog fakulteta u Beogradu, kao i profesori Pontifikalnog instituta za hrišćansku arheologiju iz Vatikana.

Milica Ivanović


Podeli: