Opština Bela Palanka potpisnik Pakta gradova i regiona za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom

Miljković: Svrstavamo se u red odgovornih opština i gradova

Pakt je u ime opštine potpisao njen predsednik Goran Miljković

Miljković: Svrstavamo se u red odgovornih opština i gradova
Podeli:

Ovim dokumentzoim opština Bela Palanka se priključuje evropskim gradovima u kampanji primene pravnih standarda i instrumenata Saveta Evrope u uspostavljanju struktura o mehanizama za zaštitu dece od svih oblika nasilja.

Potpisivanju akta prisustvovali su zamenik predsednika opštine, predsednik Skupštine opštine, članovi Opštinskog veća i direktori škola i ustanova.

Moramo biti svesni da se nasilje može prevenirati i sprečiti. Ovaj posao nije nimalo lak i zbog toga sve institucije i ustanove, bilo javnog ili civilnog sektora, kao i pojedinci, moraju blisko da sarađuju kako bi poboljšali bezbednost dece i sprečili nasilje nad njima. Moramo biti svesni činjenice da vlasti, bilo lokalne ili regionalne, imaju ključnu ulogu  i odgovornost da zajedno sa državama, štite ljudska prava građana a posebno bezbednost i dobrobit dece i mladih. Bela Palanka se potpisivanjem Pakta gradova i regiona za zaustavljanje seksualnog nasilja nad decom, svrstava u red odgovornih opština i gradova, koje štite i promovišu bezbednost dece i mladih.  Ono što želim da naglasim je da smo spremni da primenimo standarde Saveta Evrope kako bi na lokalnom nivou uspostavili sve neophodne mehanizme za zaštitu dece od svih oblika nasilja”,  rekao je predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković.

Benefit koji se može iz ovog pakta izvući je i povećanje nataliteta u opštini Bela Palanka, koji je u stalnom padu, budući da je jedan od uslova za povećanje broja dece i njihova bezbednost tokom odrastanja

Odbornica u Skupštini grada Niša i član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strazburu Dušica Davidović je podsetila na poražavajući podatak da svako peto dete u Evropi trpi neki oblik seksualnog nasilja i uznemiravanja.

Evropa je shvatila da se ovom problemu  nekako mora stati na put. Dali su preporuku lokalnim i regionalnim vlastima u celoj Evropi da krenu u kampanju sprečavanja nasilja nad decom. Grad Niš je prvi grad u Srbiji koji je na sednici Skupštine grada usvojio ovaj dokument 14. oktobra 2014. godine. Potom su se ovoj kampanji pridružili Svrljig, Surdulica, Vranje, Novi Sad. Ovaj dokument u Savetu Evrope počeo da se radi 2010. godine o sprečavanju najtežih oblika nasilja nad decom seksualnim zlostavljanjem.Dokument je posle istraživanja radjen  dve godine”, rekla je Davidovićeva.

Ona je dodala da je cilj regionalno delovanje u sprečavanju ove pošasti.

Grad Niš, kao regionalni centar, Svrljig, Surdulica, Bela Palanak i Vranje zajednički mogu da urade projekat a nadam da će se otvoriti i prvi Regionalni centar na Balkanu gde će se raditi sa decom koja trpe ovaj oblik nasilja. Nadam se da će ovaj dokument spojiti gradove ne samo na jugoistoku Srbije, nego i cele Srbije i da ćemo zajedno uspeti makar da prepoznamo, ukažemo i uradimo prevenciju u edukaciji dece, rodutelja, staratelja i hranitelja i svih koji rade sa decom u sprečavanju  najtežeg oblika nasilja nad decom”, dodala je je Davidovićeva.

Predsednik opštine Goran Miljković je naglasio da je u opštini Bela Palanka formiran  tim i pokrenuta ponovna izradu Lokalnog akcionog plana za decu.

Naša opština  je jedna od 20 opština koja sprovodi kampanju kako bi se poboljšao odgovor na nasilje nad decom. Pokretač ovog projekta je UNICEF uz finansijsku podršku Evropske unije. Opštinski tim koji radi na izradi Protokola za zaštitu dece od nasilja i zanemarivanja, definisaće sve aktivnosti i mere koje će se primenjivati kada govorimo o vršnjačkom nasilju, digitalnom nasilju nad decom i nasilju u porodici. Bela Palanka je jedna od potpisnica Sporazuma o saradnji i zajedničkom delovanju za efikasnu zaštitu žrtava nasilja u porodici, zajedno sa Centrom za socijalni rad“, istakao je Miljković.

Potrebna promena svesti

„Prekinimo ćutanje’“, je, inače, jedna od poruka u ovoj kampanji koja zahteva da se promeni svest javnosti i da svi mi moramo shvatiti da su deca koja trpe nasilje problem celog društva.

„Ne smemo okretati glavu kada sumnjamo da dete trpi nasilje, već moramo biti odgovorni, i problem prijaviti nadležnim institucijama. Verujem da smo se današnjim skupom pomerili korak napred u borbi protiv nasilja nad decom a primenom Pakta borićemo se za srećno detinjstvo dece u našoj opštini“, rekao je Miljković.

Zoran Panić


Podeli: