Modeliranje razvoja Vranja: Prvo Bora, pa industrija

Modeliranje razvoja Vranja: Prvo Bora, pa industrija
Podeli:

Vranje je prvi grad u Srbiji koji  na osnovu istraživanja fokusnih grupa ima utvrđenu vrednost indeksa brenda grada kojim se sagledava objektivna vrednost i konkuretnost  neke lokalne samouprave, a koji će pomoći u donošenju strateškog dokumenta za sveukupni razvoj grada, rečeno je između ostalog  na prezentaciji projekta „Grad Vranje kao brend“.

Prezentacija istraživanja  u okviru četvrte faze projekta, održana je u sali Skupštine grada, uz prisustvo najvišeg gradskog rukovodstva, članova Gradskog veća, direktora i predstavnika gradskih i republičkih javnih ustanova i preduzeća.

U istraživanju, koje je sprovedeno od 4. oktobra do 8. novembra ove godine, prikupljeno je po 195 popunjenih upitnika stanovnika i posetilaca Vranja i 29 upitnika od strane privrednika koji posluju na teritoriji Grada. Svi prikupljeni podaci obrađeni su primenom statističkog softvera za društvene nauke (SPSS).

Na osnovu komentara ostavljenih u upitniku ali i kompletnog rezultata istraživanja,   razvoj grada u narednom periodu trebalo bi da teče na dve paralelne linije.

“Ljudi grad vide kao jak industrijski grad gde bi trebalo ulagati ali se sa druge strane doživljava kao grad sa dubokom istorijom i tradicijom koja je prepoznatljiva prvenstveno po Borisavu Stankoviću. Na te dve osnove treba da se temelji budući razvoj grada”, rekao je zamenik gradonačelnika Nenad Antić.

Ovo istraživanje realizovano je primenom tri posebno koncipiranih upitnika čija se suština ogleda u utvrđivanju brenda Vranja grada što će biti vodilja za investitore i društveni razvoj ovog kraja.

“Brend grada je u stvari magnet, jer sadrži obećanje, a njegova jačina ogleda se u ispunjenju zacrtanih mera. Grad sa jakim brendom je grad u koji se odlazi i obratno. Brend ovde postoji samo ga treba ojačati, a ovim istraživanjem ćemo ga modelirati onako kako ga ispitanici vide”, kaže profesor Visoke škole modernog biznisa iz Beograda Aleksandar Dejanović.

Prema oceni profesora razvoj je moguće koncipirati na dve osnove, jedne kao savremene i buduće, i druge kao stare koja je utkana svest stanovništa koje ne žele da se odreknu.

“Anketa je pokazala da je Borisav Stanković ubedljivo najpoznatiji Vranjanac, a da je njegova kuća najvažnije obeležje grada. To pokazuje da ipak treba više baštiniti Boru i njegova dela koji žive u kolektivnom istorijskom sećanju Vranja kojim su privučeni i posetioci”, navodi  profesor Dejanović.

Sledeća faza u projektu predviđa pisanje Brend strategije kao dugoročnog cilja ,koji će se bazirati na sprovedenom istraživanju i čija se usvajanje očekuje sa usvajanjem Plana kapitalnih investicija, nakon čega će biti izrađena Brend povelja.

“Čak je i ministar državne uprave i lokalne samouprave zainteresovan za ovaj projekat i on će biti prisutan kada donosimo ovaj strateški dokument. Sam ministar je iskazao interesovanje da ovo što smo mi kao pioniri u ovoj oblasti započeli, preuzmu i druge lokalne samouprave, jer očigledno radimo dobru stvar”, dodaje Antić.

Projekat „Grad Vranje kao brend“, sprovodi se u saradnji lokalne samouprave sa Visokom školom  modernog biznisa iz  Beograda, a završna faza pored impelmentacije sa konkretnim aktivnostima podrazumeva i kontrolu strateškog plana.

Milan Zdravković


Podeli: