Nakon sanacije Južne Morave, uređenje Preševske Moravice i Binačke Morave

Nakon sanacije Južne Morave, uređenje Preševske Moravice i Binačke Morave
Podeli:

Predstavnici JVP „Srbijavode“, obišli su danas radove na Južnoj Moravi pored Vranja,  sa čijim završetkom će višegodišnji problem izlivanja ove reke biti rešen, a u razgovoru sa rukovodstvom grada dogovorene su i dalje aktivnosti na uređenju dela sliva Preševske Moravice i Binačke Morave.

Radovi u ukupnoj vrednosti od oko 55 miliona dinara biće izvedeni kroz dve faze u roku od 9 meseci na potezu kod sela Rataje, Ćukovac i Zlatokop, i  time će se stanovništvo zaštiti od izlivanja koje je tokom poplava ugrožavalo objekte oko same reke i 150 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Završetak radova doprineće uspostavljanju stabilnog sistema za jednostavnu i lakšu odbranu od poplava, koji je prepoznat kao problematični deo , ali do sada nije bilo dovoljno novca za njegovo rešavanje.

„Zahvaljujući Vladi Srbije koja je donela dve uredbe, jednu za otklanjanje posledica od majskih poplava na njenoj teritoriji, kao i druge u kojoj je prepoznato da nisu otklonjene posledice poplava iz 2014. i 2015. godine obezbeđeno je  gotovo 2 milijarde dinara.  Mi smo na području JVP „Srbijavode“ otvorili 78 gradilišta, od čega 43 na području vodnog toka Morava“, kaže Dragoljub Miljojković, direktor vodoprovrednog centra „Morava“ .

Pored zuba vremena, dodatne probleme zadaje i nelegalna eksploatacija peska.

Izmenom Zakona o vodama iz decembra 2016. godine, stanje stvari trebalo bi da se promeni, jer će se putem tendera odabrati preduzeća sa pravom eksploatacije.

„Cilj jeste da se planski odredi lokacije koje su u funkciji održavanja proticajnog profila i poboljšanja vodenog toka, a ne da se ugrožavaju objekti u samom vodotoku. Pitanje konkretne eksploatacije je u nadležnosti Republičke direkcije za vode kao deo resornog ministarstva, a ono što je bitno jeste da svi subjekti moraju da uzmu učešće u rešavanju stanja, uključujući lokalnu samoupravu“, pojašnjava Miljojković.

„Srbijavode“ uradila je Generalni plan uređenja Morave koji obuhvata dva značajna područja kao što su Grdelica i područje vranjske okoline. Na osnovu toga biće urađeno i Idejno rešenje sa studijom opravdanosti kao i projekat za građevinsku dozvolu.

„Sredstva su obezbeđena putem kreditne linije Svetske banke.Većinu tih  projekata smo završili, u fazi je izrada projektnih zadataka tako da očekujemo da ćemo u prvom tromesečju naredne godine raspisati prve tendere za izvođače. To nas kvalifikuje da sa takvom tehničkom dokumentacijom participiramo u raznim programima EU oko daljeg finasiranja i realizacije“, navodi direktor vodoprovrednog centra „Morava“ .

Inače, u Južnoj Moravi prisutan je i problem zagađenja zbog nefunkcionisanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je u njenom toku operativan samo kod Dimitrovgrada.

Obzirom da će poglavlje 27 koje se tiče zaštite životne sredine biti jedno od glavnih u predpristupnim pregovorima sa EU, očekuju se velika ulaganja sa procenom od 15 do 25 milijardi dinara.

(kraj)


Podeli: