Naplata akcija manjinskih akcionara Nevene na dugačkom štapu

Naplata akcija manjinskih akcionara Nevene na dugačkom štapu
Podeli:

Posle prodaje većeg dela leskovačke fabrike Nevena Leskovac, pojavila se nada među bivšim akcionarima o isplati akcija, ali iz Agencije za licenciranje stečajnih upravnika kažu da se u taj postupak može ući tek kada se proda i preostali deo fabrike, a novac se može naplatiti ako preostane posle izmirenja velikih poverilaca.

Iz ove agencije objašnjavaju kada i kako dolazi do eventualne naplate akcija.

Što se tiče naplate akcija, član 147. Zakona o stečaju, predviđa ukoliko se u postupku deobe, pre završne deobe ili u završnoj deobi, namire u punom iznosu potraživanja stečajnih poverilaca, stečajni upravnik je dužan da preostali višak deobne mase raspodeli imaocima udela ili akcija u privrednom društvu, u skladu sa postupcima likvidacije”, navodi se u datoj informaciji.

Svi objekti Hemijske industrije Nevene Leskovac, osim pogona Kozmetike, kupila je 26. januara ove godine  leskovačka firma W-Kargolos d.o.o po početnoj ceni od 67.337.720,29 dinara. Kozmetika je trenutno pod zakupom, ali se uskoro očekuje oglašavanje i njene prodja preko iste agencije.

Višak deobne mase u delu koji je srazmeran učešću društvenog kapitala u ukupnom kapitalu stečajnog dužnika uplaćuje se na račun budžeta Republike Srbije i raspoređuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje privatizacija. S obzirom da do sada nije prodata celokupna imovina stečajnog dužnika niti je vršena deoba sredstava ostvarenih prodajom imovine stečajnim poveriocima  ne možemo prejudicirati mogućnost odnosno nemogućnost namirenja imaoca akcija stečajnog dužnika”, zaključuje se u pisanom odgovoru dostavljenom Jugmedii.

 

Nevena prodata W-Kargolesu iz Leskovca


Podeli:
  1. U ovakvoj Srbiji i Leskovcu , tako nešto može i da se očekuje .Običnim radnicima , malim akcionarima – ništa . Nažalost !

Comments are closed.