Novi rok za obuku u samozapošljavanju

Novi rok za obuku u samozapošljavanju
Podeli:

Svi oni koji žele da završe obuku za samozapoljavanje imaju novi rok za prijavljivanje Novosadskom humanitarnom centru do 17. Avgusta da to i učine.

Obuku mogu da pohađaju nezaposleni sa područja hanske i surduličke opštine a prednost će imati mladi od 15 do 30 godina i pripadnice lepšeg pola

Najuspešniji će posle završene obuke sa svojim biznis planovima moći da konkurišu za dobijanje podsticajnih sredstava za razvijanje svoje poslovne ideje. Ono za šta se mogu opredeliti je organska proizvodnja hrane, etno-turizam i pružanje pomoći u kučć  starijima.

Prijavljivanje mogu obaviti e-mailom  :mira.nshc@gmail.com, , faksom : 021/423-021021/423-024, ili poštom na adresu Novosadski humanitarni centar, Arse Teodorovića br. 3, 21000 Novi Sad.

Obuka se organizuje u okviru programa Podrške razvoju obrazovanja I zapošljavanja u cilju smanjenja siromaštva, socio-ekonomskom razvoju regiona I  poboljšanju rodne ravnopravnosti.

Ljiljana Pavlović


Podeli: