Na ponovljenom socijalnom konkursu ponovljeni dobitnici para

Na ponovljenom socijalnom konkursu ponovljeni dobitnici para
Podeli:

Veći deo od 2,8 miliona dinara namenjenih programima socijalne zaštite, koja su ostala  neraspodeljena nakon odustajanja Udruženja „Krug“ koje je dobilo ta sredstva, na ponovljenom konkursu dobila su udruženja i organizacije kojima su i na prethodnom konkursu, čija realizacija još uvek traje, dodeljena ogromna sredstva.

Tako je Udruženju za pružanje podrške osobama sa smetnjama u razvoju „Tezej“, koje je po prvom konkursu dodeljeno 600.000 dinara, na ponovljenom komisija dodelila još 660.000; Udruženju  roditelja „Ringeraja“ na 300.000 još 121.000, a Odboru za ljudska prava još dodatnih 50.000 na već dobijenih 300.000 dinara – uz nampomenu da su ova udruženja i organizacije konkurisali sa drugačijim projektima u odnosu na prvi konkurs.

Pored njih, komisija je raspodelila novac na još četiri udruženja: Udruženje građana „Žene za mir“ – 200.000; Udruženje „Grad Jelica“ – 890.000; Udruženje invalida rada i invalidksih penzionera Grada Leskovca – 122.450; Udruženje roditelja i nastavnika „Partnerski za obrazovanje“ – 636.500 dinara.

Podsećanja radi, reč je o novcu koje je vratilo udruženje „Krug“ povlačeći se iz projekta nakon uzbune u javnosti da su novac dobili nelegalno jer su se registrovali u APR-u nekoliko dana nakon zatvaranja samog konkursa.

Dragan Marinković


Podeli:
  1. A vi ste kao sumLJali da će biti trugačije? Mukice … aj da vam verujemo …hahaha

Comments are closed.