Predložite i kontrolišite pripremu gradskog budžeta za narednu godinu

Predložite i kontrolišite pripremu gradskog budžeta za narednu godinu
Podeli:

Leskovački Narodni parlament, u saradnji sa Odeljenjem za finansije, počeo je da anketira građane i uključuje ih u proces donošenja budžeta Grada Leskovca.

Anketu možete popuniti u prostorijama Narodnog parlamenta u zgradi Doma sindikata, ali i da predložite na kojim poljima bi novac svih građana mogao da se potroši ili uloži sledeće godine

Na osnovu odgovora Leskovčana, Narodni parlament će kreirati preporuke za budžet za 2018. godinu, koje će predstaviti predstavnicima lokalne samouprave na unapred dogovorenim sastancima.

Uključivanje građana znači i povećanu kontrolu i odgovornost vlasti, ali ono znači i zainteresovane, aktivne i proaktivne građane koji su osnov funkcionalne lokalne zajednice. Realizacija se oslanja na podsticanje većeg uključivanja građana u planiranje, izvršenje i kontrolu lokalnog budžeta, kroz saradnju lokalnih organizacija civilnog društva i medija, i kroz učenje od primera dobrih praksi u ovoj oblasti“, objašnjava pravnik iz Narodnog parlamenta Borivoje Đorđević.

Cilj inicijative je uspostavljanje kontinuirane saradnje, razumevanja i recipročnog konstruktivnog dijaloga između lokalnih samouprava i nedržavnih aktera u lokalnim zajednicama u oblasti upravljanja javnim finansijama.

Projekat „Lokalne samouprave, organizacije civilnog društva i mediji za odgovornije javne finansije” deo je šireg programa „Unapređenje revizije na lokalnom nivou za efikasnije upravljanje javnim finansijama” koji UNDP sprovodi u saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Dragan Marinković


Podeli: