item-thumbnail

Danas je Petak 13. praznik sujevernih

13. novembra 2015.

ZA sujeverne petak 13. je prema verovanju  negativan dan, kada se dešavaju loše stvrari, ali  reč je samo o praznoverju koje se u ustalilo  među ljude...