RADNIKU PREKIPELO Udario šefa lopatom u glavu

Posle rasprave o kažnjavanju i smanjenju plate, na Gradskoj deponiji JKP Medijana u Nišu, radnik ovog preduzeća nasrnuo je na svog šefa i udario ga lopatom. 

Napadač Goran Savić tvrdi da je godinama žrtva mobinga, a direktor Vladica Živković da je on loš radnik, a do sukoba je došlo u kancelariji šefa radne jedinice, pretučenog Živkovića, kada je Savića kontrolora na deponiji obavestio da mu je plata smanjena zbog nekvalitetnog obavljanja radnih zadataka, i grešaka koje je pravio prilikom mernja otpada, pišu Niške vesti.

U Medijani kažu da je Savić više puta kažnjavan i premeštan na druga radna mesta, kao i da je više puta je kršio radnu disciplinu a konkretan konflikt sa šefom ima od 2015. godine.

Direktor Dragan Maslaković ističe da Savić ima čitav „dosije“ prekšaja i povreda radnih dužnosti od nepostupanja do dolazaka na posao u šorcu.

„On je promenio četri radne jedinice i mišljenja i tih rukovodioca u sektorima u kojima je radio, takođe govore o njegovom ponašanju. Ja sam na osnovu njegovih prijava organizovao medijaciju, ali ni njegov zastunik iz sindikata nije u dobrim odnosima sa Živkovićem, medijacija je bila neuspešna”, objašnjava Maslaković.

Savić je svog šefa već prijavljivao za mobing, i direktora sektora Maslakovića, ali su kako kaže te molbe, zahtevi i prijave završavale u fiokama.

Napadač kaže da je svestan da je pogrešio i da će vrlo izvesno, nakon okončanja postupka ostati bez posla. Međutim, on želi da skrene pažnju na nepravilnosti koje se na deponiji događaju, a sve u režiji šefa radne jedinice Živkovića. Zbog njega mu je narušeno zdravlje, jer je godinama žrtva mobinga.

Predstavnik sindikata JKP Medijane, Grozdan Mitić kaže za Niške Vesti da Savić nije jedini koji je trpeo torturu od strane Živkovića, ali da se rešavanje tog problema odužilo zbog smene direktora.

Imali smo razgovore i sa direktorom sektora transporta i deponovanja. Ali ništa nije rešeno. Postoji pritisak rukovodioca na radnike koji su gore na deponiji, međutim zbog smene direktira upali smo u svojevrstan vakuum. Da se na vreme reagovalo ne bi ni došlo do ovog nemilog događaja”, rekao je Mitić.

Na svog šefa žali se više radnika RJ Deponija. Postoji spisak dela, sa navedenim svedocima, koji su sačinili radnici. Oni optužiju Živkovića da je organizovao krađu drva sa deponije, da pogrdno govori o kolegenicama i kolegama i vrši selekciju radnika na svoje i otpadnike kojih će da se reši.

Definicija mobinga ili, kako je definisano u našem zakonodavstvu, zlostavljanja na radnom mestu glasi:
“Zlostavljanje, u smislu ovog zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor.“ (Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, Službeni glasnik Republike Srbije 36/10 od 28.5.2010.)

Izvor: Niške vesti