Rezervat za divlje svinje

BLACE – Na terenima Rašice, Sibnice i Blaca do kraja ove godine trebalo bi da bude uređeno uzgajalište za divlje svinje, koje će kasnije biti puštene na lovišta.

Predsednik lovačkog udruženja Blace Milan Kovačević rekao da projekat rezervata finansira Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede sa 2,8 miliona.

(kraj)