Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja

Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja
Podeli:

Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković i predstavnik organizacije Help Bane Stanojković, potpisali su Memorandum o razumevanju na projektu „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju Sida, a realizuje Help u saradnji sa Opštinom Bela Palanka.

Projektom će biti obezbeđen bolji pristup tržištu rada za mlade Rome, Romkinje i druge ugrožene grupe stanovništva sa teritorije opštine Bela Palanka

Memorandum definiše okvire saradnje na projektu čiji je opšti cilj aktiviranje preduzetničkog potencijala ugroženih kategorija stanovništva i njihovo socio-ekonomsko osamostaljivanje, u skladu sa demokratskim principima i vrednostima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

’’Memorandum omogućava sprovođenje projekta na teritoriji opštine koji pruža izuzetne mogućnosti za razvoj preduzetništva i smanjenje siromaštva. Projektne aktivnosti biće realizovane putem tri komponente: samozapošljavanje putem dodele grantova u opremi, zatim organizovanjem radne prakse kao i izgrađivanjem kapaciteta neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina putem organizovanja različitih vidova obuka. Prva komponenta projekta podstiče samozapošljavanje i to je ono na čemu lokalna samouprava već radi kako bi pomogla našim sugrađanima da sami pokrenu sopstveni posao. Projekat podrazumeva i sprovođenje radne prakse za mlade do 26 godina starosti kod poslodavca. Nakon završene prakse, poslodavcima se pruža mogućnost da zaposle praktikante na period od minimum 12 meseci, gde će poslodavci imati mogućnost da dobiju donaciju u vidu opreme u iznosu od 2500 evra , po radnom mestu’’, rekao  je Goran Miljković.

Memorandum o razumevanju između opštine Bela Palanka i organizacije Help je prvi korak ka sprovođenju projekta a naredne projektne aktivnosti biće naknadno definisane Ugovorom o saradnji.

Projekat ’’Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“ realizuje Help od oktobra 2017. do septembra 2020. godine u 19 opština i gradova u Republici Srbiji. Projektom je , u svim ovim gradovima i opštinama, planirana dodela ukupno 310 grantova u vrednosti od 1500, 2400 i 3600 evra, kao i plaćeno stažiranje za 25 mladih bez zvaničnog školskog obrazovanja.

Zoran Panić


Podeli: