Ugovoreno osnivanje Slobodne zone Jug

Ugovoreno osnivanje Slobodne zone Jug
Podeli:

NIŠ – Memorandumom o razumevanju sa kompanijama Jura Korporejšn, Dajtek i Šin Von i sporazumom sa kompanijom Beneton, potpisanim tokom 2010. i početkom 2011. godine, Vlada Republike Srbije i Grad Niš preuzeli su obavezu formiranja Slobodne zone u okviru koje će poslovati ove kompanije.

 Slobodna zona Jug, sa sedištem u Nišu, nalaziće se na tri izdvojene lokacije i to deo u industrijskoj zoni Donje Međurovo a drugi deo na kompleksu fabrike NITEKS u Nišu i industrijskoj zoni u Prokuplju, gde je smeštena fabrika Leoni, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu Grada Niša.

Ova Slobodna zona bi trebalo do kraja 2012. da zaposli oko 7500 radnika, sa ukupnom investicijom od skoro 90 mil. evra, i to Beneton 43,2 mil, Jura 15 mil, Leoni 15 mil, Šin Von 13 mil i Dajteh 8 mil evra. Odluku o formiranju Slobodne zone donele su Skupština Grada Niša i Prokuplja tako da će u vlasničkoj strukturi učestvovati sa 70% grad Niš i sa 30% Prokuplje.

Takođe, doneta je odluka o formiranju privrednog društva za upravljanje Slobodnom zonom i početkom naredne godine će se Upravi za slobodne zone podneti zahtev za određivanje područja slobodne zone Jug. Firme korisnici usluga slobodne zone, koje će obavljati svoje proizvodne aktivnosti u Slobodnoj zoni Jug ,pretežno su orijentisane ka automobilskoj i tekstilnoj industriji.
Vlada Srbije je marta ove godine usvojila strategiju razvoja slobodnih zona do 2016. godine, koja predviđa dodatne stimulativne mere za izvozno orijentisane korisnike koji posluju u tim zonama. Kompanije koje posluju u slobodnim zonama na uvoz robe ne plaćaju carinu i PDV, a Vlada Srbije trebalo bi da usvoji dodatne poreske olakšice za njihov rad.


Podeli: