Više od pet miliona za socio-humanitarne organizacije

Iz budžeta grada Vranja obezbeđeno je 5,7 miliona dinara za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa.

Najbolji projekti biće odabrani prema posebnim merilima i kriterijumima koji su istaknuti u pozivu

Gradsko veće raspisalo je javni konkurs za drugu  polovinu 2017. godine.

Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima,  zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno prati javne potrebe”, stoji u konkursu.

Kako navode nadležni neki od bitnih kriterijuma za prijavu udruženja jeste da  su registrovani  teritoriji grada Vranja , da se programi i projekti od javnog interesa realizuju na teritoriji grada, kao i da delovanje udruženja nije političke prirode.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Period za realizaciju projekta je do 31.12.2017. godine.

Milan Zdravković