Žalbe sudu u Strazuburu i tokom trajanja sudskog postupka

Podeli:

U nemogućnosti da se izbore sa pristrasnim sudijama, odugovlačenjem procesa, diskriminacijom i protekcijama, čitaoci opsedaju redakciju Jugmedie, koja je, kao i oni, nemoćna pred nesavršenim sistemom.

Zato želimo da obavestimo naše čitaoce da se sudu u Strazburu mogu žaliti na sve gore navedene nerugularsnosti dok traje sam postupak suđenja.

Naime, pored čuvenog i prenatrpanog Evropskog suda za ljudska prava, kome i građani Srbije mogu da se žale ali tek kada se pred domaćim sudovima prođe kroz sve postojeće instance, u Strazburu postoji i drugi sud, njegov brat blizanac – Evropski komitet za ljudska prava, koji je sa otvaranjem  Poglavlja 23 postao dostupan i srpskim građanima, a koji ima veoma važnu ulogu.

Zadatak Komiteta je da nadzire i srpovodi u delo evropske povelje o socijalnim pravima, paralelnim procesima koji se vode u sudskom pravu, a na koji se obavezala i Srbija.

Svi građani država članica Saveta Evrope, među njima i građani Srbija, mogu da se žale ovom komitetu na neregularsnost vođenja sudskih postupaka i diskriminacije od strane sudskih organa, a odluke tog suda su obavezujuće za srpske sudove.

Potrebno je napisati samo žalbu, za šta je potreban advokat sa svojim troškovima, i poslati je sudu u Strazburu.

Milica Ivanović


Podeli:
  1. Ovo je veoma važan i dobar tekst jer se ljudi plaše za svoju egzistenciju zbog velikih pritisaka od strane sadašnje vlasti u leskovcu i trpe ono što ne trebaju.
    Nije loše da se još podrobnije pozabavite ovom temom ,koji su to advokati koji zastupaju u Strazburu.

  2. Savet za borbu protiv korupcije dostavio je 23. marta 2016. godine Vladi Republike Srbije Izveštaj o stanju u pravosuđu.

    Savet je posebnu pažnju obratio na teritorijalnu, funkcionalnu i materijalnu dostupnost pravosuđa. Vladi je skrenuta pažnja da ne postoje jasni kriterijumi za kreiranje mreže sudova i tužilaštava, za određivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudne administracije, te da ne postoji ravnomerno opterećenje tih institucija. Deo odgovornosti je na pravosuđu, ali najveću odgovornost nosi izvršna vlast. Veliki problem je i dalje uticaj izvršne vlasti na rad tužilaštava i sudova, kao i neadektavno medijsko izveštavanje.U Leskovcu je pravosudje sve pod kontrolom izvrsne vlasti,odluke su politicke u korist drzave protiv postenih gradjana!Neko za takvo ponasanje mora da odgovara,iako se oni prave da su zasticeni,ali zapamtite da bumerang dolazi.Osnovni i Visi sud su leglo korupcije !!Mislim da bi revizija zadnjih 10 godina bila adekvatno resenje.Sramota velika !!

    • Nešto zaista nije u redu sa leskovačkom sudstvom.Nerazumne su presude koje se većinom obaraju u Nišu .Da li mesko i njegovi kontrolišu sudstvo ovde , pitanje je koje i nije nepoznato našim ljudima iz Le.Tužioci kao kao i sudije su večinom članovi SNS i gde je tu pravda?Ali Strazbur je tu ,samo što našim ljudima nedostaje upornost.Teško je ,treba to preživeti ali vredi,jer drugog načina protiv političkog sudstva nema.

Comments are closed.