Zaštita za 150 hektara zemljišta pored Južne Morave

Zaštita za 150 hektara zemljišta pored Južne Morave
Podeli:

Završetkom radova u ukupnoj vrednosti od oko 55 miliona dinara, višegodišnji  problem izlivanja Južne Morave tokom poplava biće rešen, rečeno je na sastanku gradonačelnika Vranja Slobodana Milenkovića sa  predstavnicima JVP ,,Srbijavode“ i firme ,,CD HIS“ doo Niš.

Reč je  o radovima koji se izvode na proširenju proticajnog profila reke Južne Morave.

Prva faza podrazumeva hitne sanacione radove na sanaciji kanala postavljanjem novih ustava kod Zlatokopačkog mosta sa čišćenjem korita Južne Morave. Vrednost radova je oko 30 miliona dinara. Druga faza se odnosi na sanacione radove na nadvišenju desnoobalnog nasipa uzvodno od Zlatokopačkog mosta do uliva u Trebešinjsku reku, kao i na sanaciju levoobalnog nasipa od Železničke stanice prema ušću Vranjske reke. Vrednost je blizu 25 miliona dinara.

Član Gradskog veća Aleksandar Janjić kaže je da su usled poplava poljoprivredni proizvođači imali veliku štetu.

,,Radovima na proširenju proticajnog profila Južne Morave, 150 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta levo i desno od Zlatokopačkog mosta biće zaštićeno, što je od interesa i za proizvođače i za lokalnu samoupravu„, ističe Janjić.

Investitor je JPV ,, Srbijavode“.

(Kraj)


Podeli: