50 osuđenika završilo obuku za pet zanata

Narodni univerzitet Vranje obučio je 50 osuđenika Kazneno-popravnog zavoda Niš koji su dobili sertifikate o završenoj obuci za pet zanimanja, krojenje i šivenje, obuka za vodoinstalatera, keramičara, molera i fasadera.

Direktorka Narodnog univerziteta Gordana Dimitrijević, ističe da je najveći broj obučenih, oko 30, iz tekstilne struke, tačnije krojenje i šivenje.

„Naši profesori su radili sa njima teoretsku obuku koja je realizovana u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda u Nišu, jer zatvorenici nisu mogli da napuštaju zatvorski krug. Reč je o osuđenicima koji izdržavaju zatvorske kazne i više od 10 godina“, kaže za Jugmediu Dimitrijevićeva i dodaje da je cilj ovog projekta smanjenje broja povratnika u vršenju krivičnih dela.

Pozitivna su, kako kaže, iskustva profesora koji su sproveli obuku.

„Tokom trajanja obuke uspostavljen je korektan i dobar odnos između predavača i kandidata na obuci. Iznenađujuće je i to što je njihovo angažovanje bilo iznad očekivanog, pokazali su veliko interesovanje za obuku i odgovorili na sve zahteve profesora”, napominje Dimitrijevićeva.

Obuka je trajala dva i po meseca, a u okviru projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana“, nemačke organizacije „Help“.

Projektom su angažovane tri ustanove, Narodni univerzitet Niš, Tehnička škola u Valjevu i Narodni univerzitet Vranje.

Ukupan broj obučenih od strane ove tri ustanove je 164 zatvorenika koji su dobili sertifikate za obuku i stručno osposobljavanje za 16 različitih zanimanja.

Projekat je realizovan uz podršku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije.