HELP i Vladičin Han zajedno u borbu za pomoć najugroženijima

Opština Vladičin Han godinama je suočena sa teškom ekonomskom situacijom usled propadanja privrede nakon privatizacije. Iako je nešto umenjena u poslednjem periodu, ipak, velika stopa nezaposlenosti je evidentna pa je i socijalno-ekonomska  situacija dobrog dela stanovništva  teška.

Među najogroženijom  smatra se romska populacija,  pa je i ekonomska pomoć inostranih organizacija koja pristiže u hansku opštinu mahom usmerena na njih.  Međutim, pomoći treba i drugima.

Opština Vladičin Han već godinama ima izuzetnu saradnju sa HELP-om u realizaciji različitih projekata koji imaju za cilj smanjenje siromaštva. Do sada je dodeljeno ukupno 136 grantova za samostalno započinjanje posla marginalizovanih grupa stanovništva a samo ove godine 25 korisnika je u opremi dobilo pomoć za samozapošljavanje kroz projekat „Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.  Od tog broja , pomoć je dobilo 10 žena i 15 muškaraca, među kojima je 12 Roma i četiri Romkinje“, rekao je za „Jugmediju“ Vladimir Kostić, zamenik predsednika opštine Vladičin Han.

Visina grantova je od 1.500, 2.400 i 3.600 evra, u zavisnosti od delatnosti a HELP će, sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj,  finansijerom projekta,  od 2017. do 2020. godine u hansku opštinu investirati 53.780 evra.

Pored toga, u sklopu druge komponente na smanjenju siromaštva, biće realizovana još dva projekta.  Prema rečima Kostića, jedan se odnosi na obavljanje stručne prakse mladih kod privatnih poslodavaca.

Uskoro će biti potpisani ugovori sa devetoro mladih koji će, u zavisnosti od stepena obrazovanja na stručnoj praksi tj. prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji, biti angažovani od šest do devet meseci. Za one koji i nakon toga ostanu na poslu još godinu dana, predviđeno je 2.500 evra, u vidu opreme, za upošljavanje“, rekao je on.

Takođe pomoć će biti pružena i neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina, u okviru koje će  biti obezbeđena podrška zapošljavanja  u skopu privatnih kompanija, kao i kreiranje i imaplementacija loklanih akcionih planova, koji se odnose na integraciju neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina.

Pored HELP-a,  u partnerstvu sa opštinom Vladičin Han na  obezbeđivanju osnovnih  uslova života ugroženih,  radi i Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada.

Kroz projekat „Poboljšanje uslova života Roma i drugih marginalizovanih grupa, prevencija iregularnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju“ , podržano je 39 poprodica kojima je bila neophodna pomoć u izgradnji kupatila, dovođenja vode, rekonstrukcije krova ili dela objkekata.

Pored finansijske pomoći, te porodice su dobile i svu pomoć oko legalizacije, tehničke dokumentacije a one same imaju obavezu da učestvuju u delu radova.  Među njima je sedam neromskih porodica. Ukupna vrednost radova je 12.979.000 dinara, od čega opština investira pet miliona a ostalo novosadska organizacija.

PODRŠKA AZILANTIMA POVRATNICIMA

Još jedan projekat  čija je realizacija u toku sa istom organizacijom je i „Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila“.

Pored korisnika iz readmisije, pomoć od 2.943.000 evra koja je namenjena za ukupno devet regiona u Srbiji, u opštini Vladičin Han biće usmerena i na ostalo ugroženo stanovništvo, po 50 odsto. Kolika će sredtsva biti opredeljena za našu opštinu još uvek se ne zna. Jednoj porodici u Prekodolcu je kuća već renovirana a sledeći korak je i pomoć porodici Nešić u Vladičinom Hanu koja ima desetoro dece“, rekao je zamenik predsednika opštine, Kostić.

 Osim za rekonstrukciju ili dogradnju stambenih objektata, za šta je predviđeno 4.000 evra, za nabvaku opreme za rad planirana je donacija od 2.400 evra.