Jubilej Centra za pružanje usluga socijalne zaštite

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju obeležio je danas jubilej 10 godina rada, a osnovan je odlukom Skupštine grada 2008. godine, nakon transformacije Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja.

Direktorka ove javne ustanove, Ivana Tasić, rekla je da se Centar sastoji od prihvatilišta za stare i odrasle kapaciteta 36 korisnika, gde trenutno boravi 28 lica.

“Imamo dnevni boravak za decu i omladinu sa posebnim potrebama kapaciteta 15 korisnika, prihvatilišta za žrtve porodičnog nasilja kapaciteta 10 korisnika, ličniih pratilaca dece gde je radno angažovano 25 lica, a od septembra su odobrena još dva, i pomoći u kući gde je angažovano pet gerontodomaćica”, rekla je Tasićeva.

Članica Gradskog veća za socijalnu politiku i lokalnu upravu Danijela Milosavljević, istakla je da ustanova pokriva teritoriju cele Srbije, a u poslednje dve godine kadrovski je ojačana stručnim radnicima i saradnicima.

„To je od posebnog značaja zbog licenciranja i kvalitetnog pružanja usluga“, naglasila je Milosavljevićeva.

Na svečanosti je govorio i Zoran Antić, savetnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, koji je istakao značaj postojanja jedne ovakve ustanove i podsetio na aktivnosti koje su pre deceniju preduzete prilikom osnivanja ustanove ovog tipa.

Ustanova je trenutno u postupku licenciranja za četiri vrste usluga, a postupak će biti završen do kraja septembra, dok će do kraja godine licencu dobiti i prihvatilište za žene i decu žrtve porodičnog nasilja.