SVETI JOVAN

VERUJE se da je Nikola Skobaljić u kanjonu reke Vučjanke sazidao i crkvu na čijim je temeljima tridesetih godina prošlog veka, porodica industrijalica Teokarevića, kao svoju zadužbinu, podigla hram posvećen Svetom Jovanu. U neposrednoj blizini nalazi se i jedna od najstarijih hidroelektrana u Srbiji koja, sa istom opremom, bez prekida radi 113 godina. Tu je i nekoliko isto toliko starih vodenica i novouređeno kupalište. Planira se i nastavak tih radova. Još samo da se sva bajkovitost okoline utvrđenja prvog Srbina koga su Turci nabili na kolac učini dostupnijom turistima, jer je Skobaljić-grad i ovog proleća prekrilo šiblje i rastinje.

Izvor:Novosti,Jugmedia