Počinje izgradnja stanova za siromašne I izbeglice

BELA PALANKA – Predsednik opštine Aleksandar Živković potpisao je sa republičkim Komesarijatom za izbeglice, Centrom za socijalni rad i Danskim savetom za izbeglice ugovor o izgradnji 8 stanova za izbeglice i socijalno ugrožene porodice. Ovaj projekat finansira Biro za populaciju, izbeglice i migraciju Ministarstva spoljnih poslova SAD u okviru „Unapređenja stambenih uslova za ekstremno ugrožene izbeglice i interno raseljenih lica ka ostvarivanju trajnih rešenja“.

Stambena zgrada će se graditi u naselju Murica a predviđeno je da šest stanova dobiju izbegličke porodice a dva siromašne porodice iz ove opštine.
– Urgetno su nam potrebna još najmanje 30 stanova jer imamo veliki broj siromašnih porodica i još 144 raseljenih i izbeglih lica u kolektivnom centru u hotelu „ES“, kaže predsendik opštine Aleksandar Živković koji očekuje da će se javiti još donatora da pomognu stambeno zbrinjavanje Belopalančana.