Riza Halimi : Ne vidim da postoji ni jedna ozbiljan problem u koaliciji

BUJANOVAC – Narodni poslanik i predsednik najstarije albanske stranke Partija za demokratsko delovanje (PDD) Riza Haljimi reko je danas za juGmediu da je izlazak bujanovačkih demokrata iz vlasti neosnovana i brzopleta odluka. „Nakon nervoznog i neargumentovanog nastupa ministra Milana Markovića, ova odluka za mene nije iznenađenje, ali sa druge strani ostali odbornici iz srpskih stranaka ostaju u vlasti tako da je multietnička koalicija, koja je sve do sada funkcionisala bez većih problema, i dalje na vlasti“ istakao je Halimi. Prema njegovim rečima mnogo ima više propusta u radu Koordinacionog tela nego lokalnog parlamenta.

Problem u vladajućoj koaliciji nastao je u ponedeljak, posle skoro petočasovne rasprave na sednici Skupštine opštine, kada su  18 srpskih odbornika, nezadovoljni stavovima Albanaca, napustili  sednicu SO, a ovi su sa 23 glasa „za“ doneli odluku o promeni naziva imena čak 24 ulica u Bujanovcu, koju je trebalo da verifikuje Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu.

Riza Halimi smatra da sve to nije opravdan argument za raspad vladajuće koalicije.

„Ja stvarno ne vidim ni jedan ozbiljan problem s obzirom da je doneta odluka koju je trebalo da verifikuje Ministarstvo za upravu i lokalnu samoupravu“ , smatra Halimi.

Za opštinski odbor DS ovaj „icident“ je bio inicijalna kapisla da u toku jučerašnjeh dana donesu odluku o istupanju iz vlasti.

(Kraj)