Školi 11. oktobar 126 paketa od Svetske banke hrane

ŠOSO „11. oktobar“ u Leskovcu je, zato što je niz godina unazad uključena u projekat Svetske banke hrane, juče dobila 126 paketa koji su podeljeni na osnovu socijalne karte.

Svetske banke hrane u saradnji sa kolegama iz kompanije Metro Cash&Carry, Credit Agricole banke i Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, započeta je realizacija 11. „Magičnog doručka“. 

U prvih 9 akcija prikupljeno je ok 62,5 tona hrane.

Cilj projekta je skretanje pažnje javnosti na škole za decu sa smetnjama u razvoju, a najviše na decu koja su socijalno osteljiva.