U Vranju manji broj gradskih većnika i pomoćnika gradonačelnika

Uoči današnje javne rasprave o Nacrtu Statuta grada Vranja predsednik Skupštine grada Dejan Tričković, rekao je da se izmene odnose na potrebu za usklađivanjem sa novom zakonskom regulativom.

„Pored donošenja Zakona o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi koji je stupio na snagu 28. juna, izmenjeni su i drugi zakoni koji su vezani za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, tako da se javila potreba za usaglašavanjem Statuta grada Vranja sa novim zakonskim normama“, kazao je Tričković.

Suština ovih promena je, prema njegovim rečima, da se osnaži učešće građana i njihov uticaj na rad Gradske uprave, organa grada, skupštinskih radnih tela i učestvovanje u donošenju odluka u lokalnoj samoupravi.

Gradska većnica za socijalnu politiku i lokalnu upravu Danijela Milosavljević, kaže da se „najveće izmene statuta tiču organa upravljanja“.

„Tako se broj gradskih većnika sa dosadašnjih 11 smanjuje na devet i umesto dosadašnjih pet pomoćnika gradonačelnika, predviđena su tri za Grad Vranje. Za gradsku opštinu Vranjska Banja, izmenama je predviđeno povećanje broja odbornika od 15 na 19 i smanjenje broja pomoćnika predsednika gradske opštine sa tri na jednog“, rekla je Milosavljevićeva.

Nakon javne rasprave, Gradsko veće će utvrditi predlog Statuta, a predsednik Skupštine grada proslediće ga Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu na mišljenje.

Primedbe, sugestije i predlozi na izmene Statuta grada mogu se dostaviti pisanim putem do 12. oktobra na adresu Kralja Milana br. 1 ili na mail predsednikskupstine@vranje.org.rs