UN traži zakone protiv telesnog kažnjavanja dece u Srbiji

Četrdeset i sedam posto dece uzrasta od 1 do 4 godine i 4 posto dece uzrasta od 5 do 14 godina izloženo je nasilnim oblicima disciplinovanja, odnosno telesnom kažnjavanju u porodici, pa je Komitet Ujedinjenih nacija za prava deteta uputio Srbiji 41 preporuku šta treba da se uradi da bi se dodatno unapredila Konvencija o dečijim pravima, među kojima je i eksplicitna preporuka da se zabrani telesno kažnjavanje dece.

Kako se navodi iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava, u apelu Komiteta za prava deteta traži se da se izričito zakonom zabrani telesno kažnjavanje dece, da se ova zabrana prati i sprovodi u svim okruženjima i da se, kroz podizanje svesti, promovišu pozitivni, nenasilni i participativni načini vaspitanja dece.

Podaci istraživanja “Nasilje prema deci u Srbiji, determinante, faktori i intervencije”, koje je uradio Unicef, pokazuju da je 47% dece, uzrasta od 1 do 4 godine i 42% dece, uzrasta od 5 do 14 godina izloženo nasilnim oblicima disciplinovanja, odnosno telesnom kažnjavanju u porodici.

“Izloženost nasilju ostavlja dugoročne i traumatične posledice na decu i negativno utiče na njihov rast i razvoj. Različite studije pokazuju da izloženost nasilju ometa uspešan razvoj deteta — psihički, emocionalni i kognitivni i da može dovesti do fizičkih, emocionalnih i socijalnih poremećaja i iskrivljene slike o sebi”, navodi se u saopštenju koje je prosledila Fondacija SOS Dečija sela Srbija.

FOTO: Fondacija