Urađena “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“

Aktivisti Centra za društvene integracije u Vranju su, ovih dana, uz finansijsku podršku grada realizovali projekat pod nazivom „Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“ sa ciljem da javnosti ukažu na probleme sa kojima se suočavaju ove osobe kada žele sami da obave neke poslove u državnim institucijama i javnim ustanovama na teritoriji grada. Anita Stojanović, predsednica CDI, ističe da je u okviru ovog projekta urađena i brošura koju će koristiti osobe sa invaliditetom kao svojevrstan vodič prilikom odlaska u državne institucije i javne ustanove koje su prilagođene za njihovo nesmetano kretanje. „Ovu brošuru uradili smo posle sprovedenog opsežnog istraživanja, a na osnovu koga smo tačno utvrdili koje sve institucije u gradu imaju pristup za osobe sa invaliditetom. Takođe smo utvrdili da od dvadeset i jedne institucije u gradu samo njih trinaest ima zaposlene osobe sa invaliditetom. Od ovih ustanova najviše zaposlenih ovakvih osoba ima „Komrad“ osam,“Vodovod“ pet, dok Zdravstveni … Nastavi sa čitanjem Urađena “Mapa puteva i prepreka osoba sa invaliditetom“