Žene još uvek na marginama odlučivanja

Seminar u okviru projekta “Podizanje svesti o primeni Rezolucije 1325 u Jablanickom okrugu”, koje realizuje Udruženje “Žene za mir” iz Leskovca uz podršku OEBS, održan je minulog vikenda u Vranjčakoj Banji za predstavnike Saveta za bezbednost grada Leskovca i opštine Vlasotinne, Odbore za rodnu ravnopravnost i svih relevantnih institucija, a u fokusu je bila primena Nacionalnog akcionog plana 2017-20120 (NAP) na lokalnom novu, vezano za Rezoluciju 1325. “Cilj ovog seminara je da se poveća zastupljenost i uključivanje žena u odlučivanje u svim procesima koji se odnose na sigurnost žena i devojčica u Jablaničkom okrugu, kao i povećanje broj žena koje učestvuju u lokalnim telima za bezbednost i drugim sigurnosnim pitanjima o primeni Rezolucije 1325 – Žene, mir i bezbednost na lokalnom nivo”, objšnjava Ljiljana Nešić koordinatorka projekta. U Jablaničkom okrugu žene nisu dovoljno zastupljene u odlučivanju. Nema dovoljno žena na mestima donošenja odluka ili na mestima upravljanja, smatra Nešićeva. “Neki … Nastavi sa čitanjem Žene još uvek na marginama odlučivanja