Ugovor između komore u Pirotu i Megatrenda

Ugovor između komore u Pirotu i Megatrenda
Podeli:

Predstavnici Fakulteta za menadžment Zaječar Univerziteta Megatrend u Beogradu i okružne privredne komore Pirot potpisali su ugovor o naučnoj i poslovnoj saradnji s ciljem razvijanja potencijala u oblasti biznisa i menadžmenta, ekonomije, regionalne i međunarodne saradnje.

Ugovor se odnosi i na  i zajedničkinastup prilikom prijavljivanja za dobijanje sredstava iz državnih i međunarodnih fondova i fondacija.

Ugovorom su definisane zajedničke aktivnosti u naučno – istraživačkoj i stručnoj problematici i obrazovanju, kao što su: rad na naučno – istraživačkim i razvojnim projektima, organizovanje profesionalnih manifestacija, obrazovanje kadrova i ulaganja u naučno – istraživačku i nastavnu delatnost.

Z.P.

FOTO Komora


Podeli: