Impressum

Internet portal juGmedia
Upisana u registar medija Republike Srbije pod rednim brojem: IN000121

Osnivač: Centar za edukaciju i razvoj

Adresa, registrovana: 16000 LESKOVAC
Carice Jelene 7

Adresa, sedište: Pana Đukića 30, Leskovac

Glavna i odgovorna urednica: Milica Ivanović
Zamenica glavnog i odgovornog urednika Emilija Mladenović

Internet adresa: jugmedia.rs
Elektronska pošta:  jugmedia.redakcija@gmail.com

Kontakt telefoni: 016-281-557, 063-402-361, 016-200-022