ATRAKCIJA Mrkonjski vis, vulkanska kupa, u turističkoj ponudi

Mrkonjski vis, kapa Medveđe, koga tamošnji stanovnici porede sa Lovćenom, ubuduće će se naći na ponudi turistima, a prvi korak za pristup tom vrhu na 1.070 metara nadmorske visine napravila je tamošnja Turistička organizacija.

Zaposleni u ovoj organizaciji su, naime, nedavno postavili prve rukohvate trasom puta ka ovom visu, kako bi šetnja turistima bila što bezbednija.

Predsednik opštine Medveđa Nebojša Arsić, koji je se turističkim poslenicama popeo na sam vrh, izražava nadu da će pored Sijarinske Banje, koja je nosilac turističke ponude Medveđe, preko vodopada u selu Petrilje, koji je od nedavno u turističkoj ponudi, i Mrkonjsi vis biti atraktivan za posete turista.
Ovaj vis je, utvrđeno je, vuklanskog porekla, kupa, koja se nalazi južno od Tulara, u izvorišnom delu reke Jablanice.

Po geološkom sastavu je od trahita, a trahit spada u intermedijarne magmatske stene, u grupu sijenita i trahita. Ove stene karakteriše sadržaj SiO2 od 66-52 %. Mrkonjski vis predstavlja stari dajk koji je ispran erozionim i denudacionim procesima, i zato izgleda mlađe od zasečene površi u kristalastim škriljcima u kojima se nalazi.

Sa ovog vrha puca vidik na sve strane, na Jablanički okrug ali i na delovo okolnih okruga.

(Kraj)