Bez osnovne škole 1,3 miliona građana

PIROT – Ekspert za nastavni plan i program projekta „Druga šansa“ Snežana Medić izjavila je u Pirotu da 1,3 građana Srbije nema osnovnu školu, a da 1,5 miliona nije završilo srednju školu. Ona je u Pirotu boravila povodom uključenja Osnovne škole „Vuk Karađžić“ u projekat obrazovanja odraslih.

Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji „Druga šansa“ realizuje Ministarstvo prosvete i nauke i Evroopska unija koja je izdvojila 4 miliona evra u ove svrhe.

„Takva radna snaga nikome ne treba. Ovim obrazovanjem odraslih rešava se problem siromaštva i marginalizacije ljudi. Škole to ne mogu same da realizuju i neophodna je pomoć lokalnih partnera, poput  centara za socijalni rad, filijala NSZ,  školskih uprava, lokalnih samouprava, srednjih stručnih škola, nevladinog sektora,  kancelarija za mlade, lokalnih medija…“, kazala je Medićeva.

Škola „Vuk Karadžić“ se nalazi među 43 osnovne škole u Srbiji, u kojima se realizuje obrazovanje odraslih.

Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji je podeljen u tri ciklusa, od prvog do četvrtog razreda, od petog do šestog i sedmi i osmi razred.

Polaznici mogu da budu sve osobe starije od 15 godina koje nikada nisu pohađale osnovnu školu ili su prestale da je pohađaju.

Zadatak Školskog i lokalnog partnerskog tima u Pirotu je, kako je rečeno, da pronađe te osobe i animira ih.

Polaznici će dobiti dve diplome, od koji je jedna diploma za osnovno obrazovanje a druga sertifikat za stručnu osposobljenost.

Na listi za obuku je pedesetak zanimanja podeljenih u četiri oblasti rada- usluge, poljoprivreda, mašinsko-elektro struka i gradjevinarstvo.

(Kraj)