Budžet grada Niša uvećan za 170 miliona dinara

Veće grada Niša usvojilo je danas predlog da budžet grada Niša sa prvobitno planiranih 9,48 milijardi dinara bude uvećan na 9,61 milijardu.

Sekretar sekretarijata za finansije Danijela Spasović obrazložila je promenu time što su gradu odobrena sredstva iz budžeta ministarstava, najvećim delom iz ministarstva kulture za realizaciju različitih projekata.

„Predviđena i izmena pojedinih rashoda u budžetu, jer je procenjeno da odredjeni rashodi neće biti realizovani do kraja godine. Preraspodelom je najveći deo sredstava otišao na poziciju JKP „Gorica“. Reč je o iznosu od 70 miliona dinara“, izjavila je Spasović.

Za prvih devet meseci ove godine prihodi buždeta  planirani su u iznosu od 6,4 milijardi dinara, a ostvareni u iznosu od 5,2 milijarde dinara.

Zajedno sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine ukupni budžet u periodu od januara do septembra iznosi 5,6 milijardi dinara, što je 85,4 odsto u odnosu na plan.

Rashodi su planirani u iznosu od 6,56 milijardi dinara, a izvršeni u iznosu od 5,26 milijardi što je 80,1 odsto.