Carinarnici plene i papagaje

Za prvih osam meseci ove godine carinarnica Niš zaplenila  je na osnovu carinskih prekršaja 882.000 evra, kao i roba u vrednosti 477.800 evra. Žarica Veselinović, upravnik Carinarnice Niš, kaže da su uprkos smanjenju većeg broja carinskih stopa, do septembra, po osnovu uvoznih dažbina naplatili 10,3 miliona dinara, što je za 1,7 miliona dinara više nego za celu prošlu godinu.

Smanjen je broj carinskih prekršaja, ali je zato veća količina zaplenjene robe. Cigarete, kafa, hrana ali i zlato, (čak 32 kilograma) i dalje su atraktivna švercerska roba.

„Ukupno, po ovom osnovu zaplenili smo 477.800 evra i već smo na osam licitacija prodali robu vrednu 18 miliona dinara“,  kaže upravnica Žarica Veselinović.

Ona dodaje da su u vozu otkrili i krijumčarenje ljudi, sedam stranih državljana, ali i četiri papagaja koji podležu odredbama CITES konvencije. Sprečili su i šverc devet krava, kornjača i zmija… – Zabrinjava da je povećan broj deviznih prekršaja. Prošle godine oduzeli smo 141.000 evra, a za prvih osam meseci ove godine čak 882.000 evra.