Dodatne učeničke stipendije od preostalog novca

Opština Vladičin Han raspisala je još jedan konkurs za dodelu dodatnih učeničkih stipendija za ovu godinu, a kako je preostalo novca, opština će stipendirati još  tri učenika, tačnije dva srednjoškolca koja pohađaju jednu od dve škole u samom gradu i jednu za učenika prvog razreda škole van Hana.

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objaljivanja konkursa, a presudni kriterijumi za ostvarenje tog prava su uspeh u školi kao i socijalno-ekonomska situacija porodica učenika, a iznos je 2.500 dinara po učeniku, koji se isplaćuje u 10 mesečniih rata. 

Ove godine opština Vladičin Han već je dodelila ukupno 81  stipendiju učenicima i studentima.

Najviše novca opredeljeno je za studente, njih 60, koji će ukupno dobiti po 5.000 dinara u 10 mesečnih rata.