Dodatnih 75 miliona za odlaganje otpada

Iz džepa građana ove godine će biti izdvojeno dodatnih 75 miliona dinara za finansiranje deponovanja, odnosno bezbednog odlaganja komunalnog čvrstog otpada na deponiju u Željkovcu, odlučili su danas gradski većnici.

Ovu uslugu obavlja kompanija Por – Werner & Weber, a predviđena je ugovorom iz 2006. godine koji je grad potpisao sa ovom kompanijom.

Predviđeno je da se finansijska sredstva za ovu namenu obezbeđuju iz namenskog prihodaposebne naknade za zaštitu životne sredine.

Dragan Marinković