Koordinaciono telo: U Preševu, Bujanovcu i Medveđi mirno, saradnja Srba i Albanaca na najvišem nivou

Na sednici Predsedništva Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu donešen je program rasporeda i korišćenja sredstava iz Službe Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za 2018. godinu u izbosu od preko 250 miliona dinara.

Za opštinu Medveđa opredeljeno je 44.503.110,00 dinara, opštini Preševo dodeljen je iznos od 104.713.200,00 dinara i za opštinu Bujanovac 112.566.690,00 dinara.

Predsednik Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, Zoran Stanković osvrnuo se i na bezbedonosnu situaciju u ove tri opštine i rekao da je stabilna, bez političkih ispada ili narušavanja bezbednosti.

U Medveđi je situacija stabilna, a saradnja Srba i Albanaca je na najvišem nivou. Mi ne delimo probleme opštine na dva dela, oni su za sve nas isti. Potrebna su nam nova radna mesta za mlade i bolje korišćenje prirodnih bogatstava koje imamo. Što se tiče rasporeda sredstava iz Koordinacionog tela, u odnosu na 2017. godinu, opština Medveđa je dobila za 8 miliona dinara veći iznos sredstava što je pomak za našu opštinu“, istakao je predsednik opštine Medveđa, dr Nebojša Arsić.