Lokalna samoprava izdvaja četiri miliona za razvoj poljoprivrede

Opština Vladičin Han ove godine predvidela je četiri miliona dinara za podsticaj poljoprivrednika u oblasti stočarstva, voćarstva i pčelrastva, a konkurs će biti otvoren do kraja oktobra.

Vlasnici poljoprivrednih gazdinstava mogu da konkurišu za podsticajna sredstva za kupovinu ženske teladi i jaradi umatičenih grla, nabavaku sadnica voća, opreme za sistem za navodnjavanje i opreme za pčelarstvo. 

Lokalna samoprava će sa 100 odsto finasirati sektor mlekarstva i sa po 70 odsto sektor voćarstva kao i pčelartsva, bez PDV-a.

Na osnovu toga, za nabavku umatičenih teladi i jaradi predviđeno je po dva miliona dinara a za ostale sektore – nabvaku sadnica voća, opreme za navodnjavanje i pčelarstvo, po pola miliona dinara.