Neispravna voda sa javnih česama u Vranju?

VRANJE- Kontrola ispravnosti pijaće vode na javnim česmama u Vranju, nije vršena više  od tri godine, što može da znači da nijedna od 12 gradskih česama nije bezbedna za  upotrebu kako ljudi tako i životinja.

Period tropskih temperatura i letnje žege uslovio je da svaki građanin spas od vrućine traži osveženjem na nekoj od javnih česama, ne znajući da time može da ugrozi svoje zdravlje, jer nigde ne postoji obaveštenje  o eventualnoj neispravnosti vode. Ovime su svakako najpodložnija deca, koja ne razmišljaju previše o onome što može doći kao posledica.

„U cilju zaštite naših građana do 2013. godine rađena je kontrola higijenske ispravnosti 12 registrovanih javnih česama. Tokom svake analize , posle higijenske neispravnosti vode za piće na javnim česmama stajale su table „Voda nije za piće“, da bi se zaštitilo zdravlje naših građana“, podseća dr Nebojša Stojanović , specijalista za higijenu u Zavodu za javno zdravlje u Vranju.

Tokom 2014. godine kao hemijski i bakteriološki neispravne pokazalo se šest česmi u gradu, većina njih imala je veću koncentraciju fekalnih elemenata , a od tada građani su, čini se, vodu sa javnih česama pili na svoju odgovornost , a da to nisu znali. Glavni problem je, po rečima dktora Nebojše, nepostojanje ugovora grada sa ZZJZ.

„Zbog toga što lokalna samouprava nije preuzela svoje obavezei odgovornost. ZZJZ bez zahteva lokalne samouprave nije u obavezi da vrši higijensku ispravnost vode za piće sa javnih česama“ navodi Stojanović.

nebojsa stojanovic

Direktorka ZZJZ Milena Mišić, kao glavne krivce zbog nepostojanja kontrole targetira Direkciju, u čijoj se nadležnosti nalaze javne česme.

„U sušnom periodu postoji Zakon o vodama, koji obavezuje da se evidentiraju svi izvori voda, da mogu biti dostupni građanstvu kao alternativni izvori osveženja u ovim letnjim žegama. Direkcija nije našla za shodno da sklopi ugovor za ispitivanje svih česama na teritoriji grada, jer je to procedura koja je morala da se ispoštuje, van toga ne možemo da delujemo“, optužuje  Mišić.

Mišić navodi primer da su na teritoriji Vranjske Banje urađene analize za svih 11 česmi, jer je Uprava Banje sklopila ugovor sa ZZJZ Vranje.

Direktor Direkcije Dragana Stojković, nalazi se na van zemlje pa nismo uspeli da čujemo razloge za ovakvo postupanje ovog Javnog preduzeća. Ipak on je u izjavi za pojedine medije naveo da ZZJZ želi samo da uzme više para iz budžeta, kao i da  je Direkcija  tražila da za 2015. i 2016. godinu  ZZJZ dostavi ugovor o kontrolisanju ispravnosti vode sa četiri javne česme u gradu, koje su povremeno ispravnei to na Pržaru, Topliku 1, česmama u ulici Otona Župančiča i Svetinikolskoj, a da za ostale ne postoji potreba za kontrolom, jer su one biološki i hemijski neispravne već godinama.

Direktorka Mišić sa druge strane govori da se ispravnost vode na javnim česmama može bitno menjati u zavisnosti od vrste i tipa zagađenosti tako da odgovor Direkcije nema uporište u stvarnosti, kao ni konstatacija da Zavod želi samo da uzme novac, jer je njihova primarna usluga zaštita stanovništva.

I dok tihi sukob nadležnih institucija traje, žrtve su naravno korisnici usluga, tačnije sami građani. Zbog tropskih temperatura, JP ,,Vodovod“ obezbedio je  cisternu sa vodom za piće pored pešačke zone kod Robne kuće. Cisterna će biti stacionirana od 10 do 18 časova, svakog dana, a posle, pitanje je hoće li slavine nekih javnih česmi ostati zategnute.

 

Milan Zdravković