Nova mikrobiološka oprema vredna 20.000 i sanitetsko vozilo „teško“ 40.000 evra

U okviru projekta podrške, EU donirala je Zavodu za javno zdravlje i Domu zdravlja u Vranju novu opremu za mikrobiološku laboratoriju i opremljeno abulantno vozilo u ukupnoj vrednosti 61.200 evra.

Unapređenje zdravstvene zaštite podržano je donacijom za mikrobiološku laboratoriju vrednosti 21.200 evra, kao i angažovanjem dva stručna lica na poslovima dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Pružili smo mnogo usluga, a poslove na održavanju higijene u Prihvatnim centrima za migrante, ZZJZ sprovodi i danas. Pored toga, delujemo preventivno na otklanjanju rizika za nastanak zaraznih bolesti i širenje epidemije u slučaju migracionih kretanja“, istakla je direktorka Zavoda za javno zdravlje u Vranju Svetlana Stojanović i dodala da je ova ustanova od početka migrantske krize uključena u rad sa migrantima.

Hitnoj službi Doma zdravlja obezbeđeno je potpuno opremljeno ambulantno vozilo u vrednosti od 40.000 evra.

Kompletna tehnička oprema pruža mogućnost zbrinjavanja najurgentnijih stanja kao što su primena kardio-pulmunalne reanimacije za teško povređene pacijente, posebno migranata među kojima su trudnice i deca”, rekla je direktorka Doma zdravlja Jadranke Ajanović

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković, istakao je da je ova donacija od velikog značaja za ceo Pčinjski okrug i kada je reč o migrantima i kada se radi o celokupnom lokalnom stanovništvu.

Višenamensko sanitetsko vozilo je od velike važnosti za sigurno i pravoremeno reagovanje na terenu i njime će se kvalitet zdravstvene usluge podići na viši nivo”, kazao je Milenković, dok je šeg operacije u Delegaciji EU u Srbiji Nikolas Bizel zaključio da uključivanje migranata i izbeglica u sistem zdravstvene zaštite i način na koji su prihvaćeni kod lokalnog stanovništva predstavlja primer pozitivne prakse.