Nova šansa za zapošljavanje mladih

Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković i šef kancelarije Help-a u Vranju Bane Stanojković, potpisali su danas aneks 3 Ugovora o saradnji na projektu “Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Kako je objašnjeno, predviđeno je da mladi imaju šest, odnosno devet meseci plaćenu praksu, nakon čega se poslodavcima pruža mogućnost da ih zaposle na period od minimum 12 meseci.

To znači nastavak saradnje na projektu čiji je opšti cilj doprinos uključivanja Roma, Romkinja i ostalih ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklus zemlje, kao i smanjenje siromaštva”, rečeno je na sastanku.

Za njihovo zapošljavanje opredeljeno je 2.500 evra u vidu opreme po radnom mestu, a tokom realizacije ove komponente u prethodnom projektu od ukupno 20 praktikanata njih 18 je ostalo da radi, što je najbolji pokazatelj održivosti.

Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA, a realizuje nemačka organizacija Help u saradnji sa Gradom Vranje.

Ukupna vrednost investicije za Vranje u periodu od oktobra 2017. do septembra 2020. godine iznosi oko 78.420 evra.