Novi “ Parking servis ” čeka “pauka”

VRANJE- Marjan Stanković, član gradskog veća za urbanizam, infrastrukturu i komunalnu delatnost i imenovani v.d. direktora Javnog preduzeća „ Parking servis “ u osnivanju kaže,  da se funkcionisanje novog preduzeća očekuje kroz petnaestak dana odmah po dobijanju rešenja iz Agencije za privredne registre.

Osnivanje preduzeća podrazumeva izradu novog logoa, a radiće se i na edukaciji građana o značaju i bitnosti funkcionisanja sistema naplate parikranja, kako za građane, tako i za samo preduzeće.

Obezbeđivanje osnovnih sredstava za rad podrazumeva nabavku specijalizovanog kamiona sa radnom rukom ali i pauka veće nosivosti.

„Deobnim bilansom treba da se podele sredstva grada. Taj pauk i kamion bi bio u vlasništvu grada, a nama dato na korišćenje kao osnovno sredstvo. Samim tim mi smo rasterećeni u pogledu nabavke tih vozila, a na ime toga odvajaće sva prihodna sredstva koja će se uplaćivati gradu“ kaže Stanković.

On navodi da se do kraja godine cene karata neće menjati ali novina će se ogledati u tome što će ovo javno preduzeće biti zaduženo i za javnu rasvetu.

„Stručni kadar u preduzeću postoji, to će biti usmereno ka gradskoj upravi. Na taj način planiramo da putem projektinih planskih dokumenta povučemo deo sredstava , na osnovu davanja nadzora prilikom izvođenja radova, tako da ljudi iz sektora javne rasvete zarađuju sebi plate od početka“ napominje Stanković.

Osnivanje novog Javnog preduzeća usledilo je izdvajanjem službe „Parking servisa“  iz „Direkcije“ koja je u procesu transformacije ugašena.  Preduzeće će brojati oko 40 zaposlenih koji će na nova radna mesta biti preraspoređeni iz nekadašnje „Direkcije“

Prema oceni, Stankovića, broj parking mesta dovoljan je za funkcionisanje „Parking servisa“ koji će ubuduće funkcionisati po principu samoodrživosti

Milan Zdravković